اخبار جدید از پرونده ستایش قریشی
پرونده ستایش قریشی دختر 6 ساله ای که بدست پسربچه ای 16 ساله مورد تعرض و به قتل رسیده بود در انتظار بررسی های دقیق تر قضات کشور می باشند در همین باره وکیل تسخیری قاتل ستایش گفت: موکلم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی کرده است و طبق قانون ماموریت بنده در این پرونده خاتمه پیدا کرده است.

قتل ستایش قریشی


در ماه گذشته ستایش قریشی کودک معصومی که به دست پسر همسایه مورد تعرض قرارگرفته و به قتل رسید پرونده ستایش قریشی در انتظار بررسی های دقیق تر و روشن شدن تمام زوایای ان از سوی قضات محترم قوه قضاییه است در همین مورد و  در هفته گذشته اعلام شده بود که پسرک 16 ساله و قاتل ستایش، ترامادول و مشروبات الکلی مصرف می کرده است تصور اینکه یک نوجوان 16 ساله تا این حد در بزه کاری فرورفته باشد لرزه برتن خانواده ها می اندازد نوجوانی 16 ساله ترامادول و مشروبات الکلی مصرف کند و علاوه بر انها با خشونت تمام به دختر همسایه تعرض کرده و اورا به قتل برساند  مرتضی یاوری وکیل تسخیری قاتل ستایش در گفتگو با خبرنگاران؛ در خصوص زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اظهار داشت: روز گذشته به منظور پیگیری پرونده به دادگاه کیفری مراجعه کردم اما در حال حاضر زمان اولین جلسه دادگاه تعین نشده است.

وی افزود: خانوداده موکلم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی کرده اند و طبق قانون وظیفه بنده در این پرونده خاتمه پیدا کرده است و وکیل جدید متهم با مراجعه به دادگاه اقدام به مطالعه پرونده کرده است.

 وکیل تسخیری قاتل ستایش بیان داشت: بر اساس قانون، زمانی که متهم اقدام به تعیین وکیل می کند، کار  وکیل تسخیری در پرونده خاتمه پیدا می کند.