انتقاد رامبد جوان به یالثارات


در روزهای گذشته شاهد بودیم که روزنامه یالثارات با الفاظی تند از بازیگران و شرکت کنندگان در جشن حافظ انتقاد کرد انتقاد این روزنامه به پوشش زنهای شرکت کننده در این مراسم بود که با استفاده از یک حرف زننده تیتر شده بود این برخورد روزنامه یالثارات با بازیگران موجب شد تا تعدادی زیادی از اعضائ جامعه هنری کشورمان بازخوردهای متفاوتی از خود نشان دهند.

انتقاد رامبد جان به یالثارات الحسین ع

رامبد جوان در صفحه اجتماعی خود و به انتقاد از روزنامه یالثارات که در یکی از شماره های منتشر شده این روزنامه بازیگران را با حرف زننده ای مخاطب قرار داده بود و در شماره منتشر شده روز چهارشنبه خود نیز از تیتر " غیرت را با فروشنده می فروشیم " موجب ناراحتی و انتقاد تعداد زیادی از بازیگران و هنرمندان کشورمان شده بود نوشت:

چند روزیه که اوقاتم تلخه. تلخه چون فحش دادن و رکیک حرف زدن و خشونتهاى مختلف داره تبدیل به یک رفتار قانونى و مدنى مى شه. از خیلیها که توى فضاى مجازى از هیچ رکاکتى دریغ نمى کنن تا اونهایى توى خیابونا حتى براى یه بوق وقاحت و خشونت رو مى تونن به اوج برسونن.
 
تا آقایان در یالثارات به عنوان یک نشریه ى رسمى و به ظاهر حافظ ارزشهاى مهمى مثل انقلاب،جنگ،شهدا و....و هر چیزى که این مملکت و مردم عزیزش بهش تکیه مى کنن و مى بالن. باورم نمى شه که چقدر مى شه وقیحانه و رسمى در برابر چشم زن و بچه و جوون این مملکت رکیک و زشت حرف زدن رو به نمایش گذاشت.اى روزگار...!!!
 
از بزرگتراى این سرزمین خواهش مى کنم بزرگترى کنن و به این وضع ترسناک پایان بدن چون انگار قانون هم کارى ازش برنیومده. یادمون نره ما همیشه شهره بودیم به کلى خصلت خوب و زیبا که ادب و احترام و حجب و حیا از مهمترین اونهاست.