ترانه علیدوستی در یکی از مراسم های داخلی جشنواره کن،شخصی ترانه علیدوستی را با صدای بلند فریاد می زند و او نیز درجواب می گوید" زهر مار " و این زهرماری هم توسط میکروفن های سالن ضبط شده و بسرعت در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که موجبات شرمندگی ترانه علیدوستی را فراهم می سازد. 

ماجرا از این قرار است:

ماجرای زهرمار گفتن ترانه علیدوستی

به گزارش " تانهایت " ترانه علیدوستی بازیگر کشورمان که انتشار کلیپی از زهر مار گفتنش در جشنواره کن, خیلی زود در شبکه های اجتماعی پخش شد, نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد. وی عنوان می کند که تصورش را نمی کرده صدای او به این شکل ضبط شده و منتشر شود.

عذرخواهی ترانه علیدوستی بخاطر زهر مار گفتن!

ترانه علیدوستی با انشتار پیامی عذرخواهی کرد.

در مراسم فوتوکال 'فروشنده' در جشنواره کن فردی از میان جمعیت نام علیدوستی را بلند فریاد زد و ترانه زیر لب گفت «زهرمار».

ترانه علیدوستی برای 'زهر مار' گفتن در توئیترش معذرت خواهی کرد.

 جدیدترینها
عکس هایی جنجالی از فخرفروشی بچه پولدارهای تهرانی در صفحه اینستاگرام