چند سالی است که برای مصرف کمتر سیگار در بین افراد جامعه، تصاویر خاصی مانند ریه افراد سیگاری و ریه سالم را چاپ می کنند تا افراد سیگاری با دیدن این تصاویر تصمیم بع ترک سیگار بگیرد. بتازگی اعلام شده است که بجای این تصاویر قرار است عکس های بسیار وحشتناکی بر روی جعبه سیگارها چاپ شوند.

تصویر جدید بر روی جعبه سیگار

به گزارش مجله خبری " تا نهایت " برخی از افراد سیگاری عنوان کرده اند، برای اینکه با هربار دراوردن سیگار از جعبه ان، تصویر زشت و زننده ریه ها را مشاهده نکنند، تکه کاغذی را برش داده و مابین نایلون و تصویر روی پاکت سیگار قرار می دهند و هربار که اقدام به خرید پاکت جدید سیگار می نمایند، تنها سیگارها را به پاکت قبلی منتقل می کنند.

به گفته این افراد، مشاهده این تصاویر تنها باعث ناراحتی و اشمئزاز روحی می شود و در کاهش مصرف سیگار انها ندارد.

پاکت های سیگار جدید در اروپا : از آنجا که عکس ریه سیاه برای مردم عادی شده بود، قرار است از این پس عکس های وحشتناک تری از عواقب سیگار کشیدن روی پاکت ها درج شود. 

پاکت های سیگار جدید در اروپا


پاکت های سیگار جدید در اروپا


پاکت های سیگار جدید در اروپا -