فیدل کاسترو رهبر اسطوره ای کوبا پس از اینکه چندین دهه رهبری کوبا را بر عهده داشت در سن 95 سالگی درگذشت آرامگاه فیدل کاسترو در مکان بسیار عجیبی قرار گرفته است که در نوع خود بسیار جالب توجه است.

مقبره عجیب فیدل کاسترو

فیدل کاسترو اعتقادات سختگیرانه ای در ایجاد ارتباط با سایر کشورهای جهان داشت کشور کوبا بخاطر مشکلات زیادی که با کشور ایالات متحده داشت مورد شدیدترین تحریم های این کشور قرارگرفته بود و مردم این کشور سالیان درازی را در تحریم بسر برده اند پس از فیدل کاسترو بردادر وی به عنوان رهبر کوبا معرفی شد و توانست نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی توریسم بین المللی خارج نماید و رابطه خود را با کشورهای جهان بخصوص امریکا بازسازی نماید.

طبق وصیت فیدل کاسترو، اورا در مکانی خاص و عجیب دفن کرده اند قبر فیدل کاسترو درون یک تپه از جنس بتن قرار گرفته است که بر روی ان تنها نام "fidel " قید شده است و از سایر مشخصات مانند نام بزرگ و یا تاریخ تولد پرهیز شده است.

مقبره عجیب فیدل کاسترو

مقبره فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

مقبره فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

محل دفن عجیب فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

محل دفن عجیب فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

قبر فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا

مقبره عجیب فیدل کاسترو

قبر کوبا درون ساختمانی به شکل تپه

مقبره عجیب فیدل کاسترو

محل دفن عجیب فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو

محل دفن عجیب فیدل کاسترو

مقبره عجیب فیدل کاسترو