بزودی دوره ریاست جمهوری اوباما به پایان خواهد رسید و او در یک منزل استیجاری در نزدیکی یک مسجد سکنی خواهد گزید به نقل از العربیه، "باراک اوباما "--رئیس جمهور آمریکا-- قرار است پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش هر روز 5 مرتبه به ندای ملکوتی اذان گوش فرا دهد. شاید طنین صدای ملکوتی اذان بتواند دل بزرگترین ابرقدرت جهان را کمی به سمت انسان دوستی و نزدیکی با مسلمانان سوق دهد.

اوباما روزی 5 بار اذان گوش می دهد

دوران ریاست جمهوری پر تب و تاب اوباما رو به پیاین است اوباما در ماه ژانویه سال آینده سکان ریاست جمهوری را به رئیس جمهور منتخب تحویل می دهد. وی از کاخ سفید به یک خانه اجاره ای در واشینگتن نقل مکان می کند. این خانه در سال 1928 بنا شده است. رئیس جمهور آمریکا این خانه را در ازای پرداخت ماهانه 22 هزار دلار اجاره کرده است. مالک این خانه دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون است. خانه جدید اوباما در نزدیکی یکی از بزرگترین مراکز اسلامی آمریکا واقع شده است. البته اینکه قدرتمندترین مرد جهان چگونه می خواهد در یک منزل اجاره ای زندگی کند مشخص نیست بی شک اوباما دارای ثروت هنگفتی می باشد و دلیل اینکه او به منزل اجاره ای نقل مکان می کند را کسی نمی داند.

مرکز اسلامی واشینگتن در سال 1957 تأسیس شده است و بزرگترین مرکز اسلامی در نیمکره غربی است. این مرکز از یک مسجد و یک مرکز فرهنگی تشکیل شده است. تعداد نمازگزاران این مسجد در روزهای جمعه به 600 نفر می رسد. نظر به اینکه این مسجد  و خانه اوباما در یک کوچه واقع شده اند، اوباما پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش روزانه 5 مرتبه به ندای ملکوتی اذان گوش خواهد کرد.