روش های کاهش ترس کودکان


کودکان در سالهای اولیه تولد بخاطر عدم آشنایی با خطرها و عدم درک نسبی از موضوع ترس، بدون در نظر گرفتن وجود خطرات احتمالی، به هر عمل خطرناکی دست زده و از ان لذت نیز می برند ممکن است بدون در نظر گرفتن گرمای شدید شیشه بخاری به آن دست زده و یا بدون نگرانی از احتمال سقوط از ارتفاع، به مجل هایی با وجود خطر سقوط از ارتفاع مانند پله ها و بالکن نزدیک شوند.

اما اینکه ترس های غیرواقعی و توهم زا از چه سنی و چرا در کودکان ایجاد می شوند موضوع گفتگوی ما در این مطلب می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.