35 دختر و پسر نیمه عریان در یک پارتی شبانه بازداشت شدند

خبر جنجالی دستگیری 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه درون باغی در نزدیکی قزوین همراه با انبوهی از بطری های مشروبات الکلی، خبر شوکه کننده ای بود که صبح امروز از سوی رسانه های عمومی منتشر شد گفته می شود 35 دختر و پسر بازداشت شده در پارتی شبانه قزوین همگی بصورت نیمه برهنه و در حال رقص و پایکوبی بوده اند. این روزها خبرهای زیادی از بازداشت افراد در پارتی های شبانه منتشر می شود مشهورترین این بازداشت ها، بازداشت 7 بازیگر بسیار معروف در یک پارتی شبانه همراه با مشروبات الکلی بودند ظاهرا وجود مشروبات الکی پای ثابت برگزاری تمام این پارتی های شبانه می باشد.