بسیاری از افراد به هیچ وجه زنان را با مردان برابر ندانسته و معتقدند که در صورتی که زنی چنین جرمی را مرتکب شود که خودرا با شوهر خود برابر بداند، مرد مجاز است تا اورا تازیانه بزند در هزاره ای که بیشتر کشورها دم از حقوق برابر مردو زن سخن می گویند، آیا طرز فکر، عقیده ای پوسیده و همراه با توحش نیست؟

کتک زدن زنها در برابری مرد و زن

بسیاری از افراد بخاطر آیه شریفه ای از قرآن مجید که در ان گفته شده است زنها کشتزار شما مردان هستند، مقام مردان را بالاتر از زنان می پندارند اما این تعبیری اشتباه از این آیه شریفه است چرا که تعبیر صحیح این آیه بدین معنی است که مردها از دامن زن رشد کرده و به جایگاه والای انسانیت می رسند
در همین مورد یک مشاور امور زناشویی سعودی بر این باور است در صورتی که زنان خود را با مردان برابر بدانند باید کتک بخورند!

کشور عربستان با کوته فکری های فراوان در مورد وضع قوانین اجتماعی در مورد مردان و زنان، در بسیاری از اوقات مردان را بالاتر از زنان دانسته و حقوق نابرابری برای این دو قرار داده است. به گزارش "تا نهایت " به نقل از پایگاه اینترنتی دیکانکرونیکل؛ چندی پیش ویدئویی در شبکه ملی عربستان پخش شد که در آن یک مشاور خانواده روشی را برای کتک زدن زنان و تأدیب آن‌ها ارائه کرد.

این ویدئو در ماه فوریه (بهمن 94) و در ماه آوریل (فروردین 95) به وسیله موسسه تحقیقاتی خاورمیانه در واشینگتن شناسایی شد و واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت. دولت عربستان نیز پخش این ویدئو را از شبکه ملی این کشور تأیید کرد. زنان در کشور عربستان از کمترین حقوق اجتماعی برخوردارند.

در این ویدئو خالد الثقبی—مشاور خانواده—راهکارهایی را برای کتک زدن زنان و تأدیب آن‌ها ارائه می‌دهد. در بخشی از این ویدئو او می گوید: کتک زدن زن امری بسیار خطرناک است که گاهی اوقات باعث ناراحتی مرد می‌شود ولی این واکنش باید در یک مورد حتماً اجرا شود و آن زمانی است که زن حقوق خود را با مرد (همسرش) برابر بداند. اما به خواست خدا و با ارائه روشی می‌توان از این پل به سادگی عبور کرد و زنان را به‌گونه‌ای که آسیب جدی نبینند کتک زد. مردان برای کتک زدن زنان باید شرایط اسلامی ضرب و شتم را رعایت کنند. او بگونه ای زن را موجودی توصیف می کند که در صورت تقاضای حق حقه خود، باید عزت نفس او با این عمل پایمال شود تا هرگز تصور این راهم نکند که می تواند حقوق برابری با مردان داشته باشد.

این مشاور سعودی خانواده می‌افزاید: ضرب و شتم زنان نباید با اجسام سخت مانند میله یا چوب ضخیم باشد. ابزار ضرب و شتم باید چوبی به قطر یک خلال‌دندان و یا یک دستمال باشد. برای کتک زدن زنان نباید از دست استفاده کرد. این به این معناست که همین که عزت نفس با این کار شکسته شود کافیت هدف از این کار، شکست غرور او در ابراز این عقیده است که می تواند با مردان برابری کند.


خالد الثقبی هدف از کتک زدن زنان را تأدیب آن‌ها قلمداد می‌کند و بر این باور است که مردان نباید خشم خود را با ضرب و شتم آن‌ها تخلیه کنند و تنها در صورتی که زنان خود را با مردان برابر بدانند باید کتک بخورند! همیشه تنبیه روحی نسبت به تنبیه فیزیکی تاثیر شدیدتری بر روی انسانها می گذارد