کتک خوردن دانش آموزی کاشمری بدست آموزگارش

و این بار در کاشمر

انتشار تصاویر تنبیه وحشیانه یک دانش اموز کاشمری چند روزی است که سروصدای زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرده است.