صبح امروز خبری مبنی بر مسدود کردن جاده هراز توسط ساکنین شهرستان آمل درشبکه های مجازی خبرساز شد گفته میشد که اعتراض مردم در یکطرفه شدن این جاده بوده است اما لحظاتی پیش، قاسم رمضانی این خبر را تکذیب کرده و بر میهمان نواز بودن مردم عامل تاکیید کرد.

اعتراض مردم آمل به یکطرفه شدن جاده هراز

صبح امروز خبرهای زیادی مبنی بر مسدود کردن جاده هراز توسط ساکنین حومه شهرستان آمل در فضای مجازی خبرساز شد مردم علت این کار خود را اعتراض به یکطرفه شدن این جاده اعلام کرده بودند.

قاسم رمضانی گفت : خبر "تعدادی از مردم آمل دراعتراض به یکطرفه شدن جاده هراز ، مسیر را به روی مسافران بستند" در فضای مجازی منتشر شده را تکذیب خواهم کرد و مردم مازندران همیشه مهمان نواز بودند و هستند .

 قاسم رمضانی گفت: از امام زاده هاشم به سمت پلور و پل بلده وتااول چلاب وازسمت آمل ازدوراهی امام زاده عبدالله تا محدوده پلیس راه آمل ترافیک بسیار سنگین است.

وی افزود:تمام نیروهای راهداری درمحورهرازدرآماده باش کامل هستند .