تجاوز جنسی وحشیانه به مریم 17 ساله
متاسفانه برخی اوقات خبرهای بسیار ناراحت کننده ای منتشر می شود که مو برتن هر انسانی راست می کند تجاوز به کودک خردسال و یا تجاوز گروهی مردان به پسربچه یا دختربچه ای معصوم، اینبار نیز تجاوز جنسی گروهی چند پسر به مریم 17 ساله
آیا براستی یک انسان می تواند از یک رابطه جنسی با چنین وحشیگری ناجوانمردانه ای لذت ببرد؟
بدون شک این افراد بیمار روانی هستند و در گذشته خود مفعول واقعه ای دردناک بوده اند.

تجاوز جنسی گروهی از پسران به مریم 17 ساله

به گفته محققان، افرادی که به رفتارهایی مانند تجاوز جنسی و یا کودک آزاری روی می اورند در کودکی، خود مفعول اتفاقی از همین دست بوده اند و برای تخلیه عقده بزرگ خفته در اعماق وجودشان و برای گرفتن انتقام از جامعه دست به چنین رفتاری می زنند بسیاری از این افراد در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به شدت از نظر روحی آزرده و بیمار هستند چراکه انجام امور جنسی بصورت گروهی از نظر جنبه انسانی بشدت زننده و محکوم است برای ایجاد یک رابطه جنسی مشروع میان زن و شهور، می بایست از چند ساعت قبل از آن، برنامه ریزی هایی از سمت شوهر به منظور آماده سازی زن صورت پذیرد حال تصور کنید که چندین نفر مرد بصورت بیرحمانه ای به یک دختر نوجوان حمله کرده و بصورت وحشیانه ای اورا مورد آزار و اذت روحی و جسمی قرار دهند البته اطلاق عمل وحشیانه نیز به این عمل منصفانه و صحیح نیست چراکه در دنیای وحوش نیز هیچگاه چنین اتفاقی رخ نمی دهد که چندین نر بصورت همزمان بخواهند با یک ماده جفت گیری نمایند.

به گزارش مجله فرهنگی خبری تانهایت، تجاوز جنسی همزمان پسران هوس ران با مریم 17 ساله در خانه ای رقم خورد که مریم خودش پا به آن جا گذاشته بود. دوستی تلگرامی عاقبت خوبی برای مریم نداشت. مریم دختر 17 ساله ای است که به علت غفلت و ندانم کاری از چنگال دیو صفتان جان سالم به در برده و دست به دامن پلیس شده است.

 

مریم در حالی که صدایش لرزان و چهره ای بر افروخته داشت، در حضور سروان مرتضوی مددکار کلانتری 21 عالیشهر این گونه به بیان مشکلش پرداخت: نمیدانم چطور شروع کنم آمدم که شما مرا کمک کنید. 17 سال سن دارم ، وقتی 12 سالم بود پدرم در اثر بیماری از دنیا رفت و برای همیشه ما را تنها گذاشت. مادرم مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی و این که دستمان جلوی هر کس و ناکسی دراز نشود، در شرکت های خدماتی کار کند.

 

او ساعتهای طولانی کار میکرد تا من احساس کمبود نکنم ولی بیچاره نمیدانست که جواب محبت هایش را این گونه میدهم و آبرویش را میبرم! چند سال به همین منوال گذشت و سعی می کردم در نبود مادرم کارهای منزل را انجام دهم. هر از گاهی هم سمانه دوستم پیش من می آمد و ساعاتی را با هم می گذراندیم.

 

متأسفانه در انتخاب دوست اشتباه کردم و بیراهه رفتم. از طریق سمانه بود که با پسری در شبکه های اجتماعی آشنا شدم و از همان روز اول ارتباط مجازی را به بیرون کشاندیم، با هم قرار میگذاشتیم و به پارک یا کافی شاپ میرفتیم. هر چند مادر بیچاره ام نبود که ببیند دارم چه غلطی میکنم و از اوقات فراغت من زیاد اطلاعی نداشت. حرف های سعید خیلی به دلم می نشست، او را مرد آرزوهایم می دیدم و در کنارش احساس خوشبختی و شاد بودن میکردم.

 

تا این که یک روز با سعید بیرون که بودیم او پیشنهاد داد که به خانه شان برویم تا کسی ما را با هم نبیند. ابتدا مقاومت کرده ولی نهایتاً با چرب زبانی همراهش شدم.وارد خانه که شدیم از دیدن چند پسر جوان حسابی شوکه شدم. خواستم برگردم ولی سعید مانع شد، قول داد که اتفاقی نمی افتد و مراقبم هست.

 

بعد از کمی نشستن و آشنایی با آنها آرام تر شدم ولی بعد از چند ساعت پسرها شروع به دست انداختن من کردند و و مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و سعید هم فقط نگاه میکرد و چیزی نمی گفت و هر کاری میکردم دست از من بر نمی داشتند و مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند.

 

نمیدونستم چه طوری از چنگال آن شیاطین خودم را خلاص کنم. آنها تهدیدم کردند که اگر به کسی درمورد این اتفاق چیزی بگویم، دست از سرم بر نمیدارند، حتی آنها گفتند که از من فیلم تهیه کرده اند.تا چند روز مات و مبهوت بودم جرأت گفتن به کسی را هم نداشتم و از آن موقع چند بار خواستم خودم را بکشم،

 

عذاب وجدان داشتم فکر کردن درباره آن اتفاق شده بود کابوس شب و روزم. داشتم دیگه دیوانه میشدم، به زحمت با خودم کنار آمدم. به شما پناه آوردم تا کمکم کنید.اما بعد از اینکه مددکار کلانتری با مریم صحبت کرد وی کمی آرام شد و توانست راجع به مشکلش حرف بزند.مادر مریم در جریان موضوع قرار گرفت و قول داد از او حمایت کند.

 

 به گزارش پارس ناز با مشخصاتی که مریم از افراد خاطی داده بود، با پیگیری مقام قضایی نهایتاً آن چند نفر در مخفیگاه شان شناسایی و دستگیر شدند.مجرمان با شگردهای فنی پلیس به جرم خود اعتراف نموده و جهت سیر مراحل قانونی و کیفر مجازات تحویل مقام قضایی گردیدند.همچنین آموزش های لازم در زمینه مهارت های زندگی و ارتباطی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی به مراجع داده شد.


آیا در این اتفاق مریم مقصر است یا ثمانه؟